Go to top

Chọn ngày

Đặt phòng
OCEAN VIEW STUDIO

OCEAN VIEW STUDIO

Area 60,00m2

Peopel 2 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifi

FROM 2.700.000

MULTI VIEW STUDIO

MULTI VIEW STUDIO

Area 60,00m2

Peopel 2 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifi

FROM 2.400.000

ONE BEDROOM PREMIER SUITE

ONE BEDROOM PREMIER SUITE

Area 120,00m2

Peopel 2 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi WifiTest Test

FROM 3.400.000

ONE BEDROOM SUITE

ONE BEDROOM SUITE

Area 95,00m2

Peopel 2 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifi

FROM 3.100.000

TWO BEDROOM GRAND SUITE

TWO BEDROOM GRAND SUITE

Area 162,00m2

Peopel 4 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifi

FROM 4.850.000

TWO BEDROOM SUITE

TWO BEDROOM SUITE

Area 140,00m2

Peopel 4 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifi

FROM 4.450.000

TWO BEDROOM PREMIER SUITE

TWO BEDROOM PREMIER SUITE

Area 105,00m2

Peopel 4 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifi

FROM 4.050.000

THREE BEDROOM GRAND SUITE

THREE BEDROOM GRAND SUITE

Area 243,00m2

Peopel 6 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifi

FROM 7.450.000

FOUR BEDROOM  GRAND SUITE

FOUR BEDROOM GRAND SUITE

Area 326,00m2

Peopel 8 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifibể bơi bể bơi

FROM 10.680.000

OCEAN VIEW STUDIO

OCEAN VIEW STUDIO

Area 60,00m2

Peopel 2 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifi

FROM 2.700.000

MULTI VIEW STUDIO

MULTI VIEW STUDIO

Area 60,00m2

Peopel 2 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifi

FROM 2.400.000

ONE BEDROOM PREMIER SUITE

ONE BEDROOM PREMIER SUITE

Area 120,00m2

Peopel 2 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi WifiTest Test

FROM 3.400.000

ONE BEDROOM SUITE

ONE BEDROOM SUITE

Area 95,00m2

Peopel 2 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifi

FROM 3.100.000

TWO BEDROOM GRAND SUITE

TWO BEDROOM GRAND SUITE

Area 162,00m2

Peopel 4 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifi

FROM 4.850.000

TWO BEDROOM SUITE

TWO BEDROOM SUITE

Area 140,00m2

Peopel 4 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifi

FROM 4.450.000

TWO BEDROOM PREMIER SUITE

TWO BEDROOM PREMIER SUITE

Area 105,00m2

Peopel 4 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifi

FROM 4.050.000

THREE BEDROOM GRAND SUITE

THREE BEDROOM GRAND SUITE

Area 243,00m2

Peopel 6 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifi

FROM 7.450.000

FOUR BEDROOM  GRAND SUITE

FOUR BEDROOM GRAND SUITE

Area 326,00m2

Peopel 8 Người lớn

TẤT CẢ CÁC PHÒNG ĐỀU BAO GỒM

Wifi Wifibể bơi bể bơi

FROM 10.680.000

server-notice
 
>